En del av SRAT

Skåne

Styrelse Audionomerna Skåne

Anna Bärring Ordförande
Audionova Eslöv
0707315055
anna.barring@horseltjanst.se
Lisa de Haan Suppleant
Region Skåne Audiologimottagningen i Lund
Lisa.DeHaan@skane.se
Sofie Lood Ledamot
Region Skåne Centralsjukhuset Kristianstad
sofie.lood@skane.se
Pernilla Svärd Kile Sekreterare
Region Skåne
Emma Wihlborg Svensson Ledamot
Audionova Eslöv

Styrelse Audionomerna Skåne

Karin Björklund Kontaktombud
040332205