Audionommingel med föreläsning i Lund

12 november 2018, 17:30 – 19:30

Plats: AF-borgen, Kerstinsalen, Sandgatan 2, Lund

Audionomerna bjuder in föreningens medlemmar till mingelkväll med föreläsning i Lund.

Föreläsning
Balans i livet. Hur får du ihop ditt livspussel?

HelhetsAkademin bjuder på en interaktiv föreläsning där vi får förståelse för vad är det att leva i balans. Och hur känns en obalans. 

Vi får göra vårt eget livshjul för att få perspektiv på livet, för att kartlägga områden som påverkar vår hälsa inkluderande hur stressen påverkar oss. Vi tittar på hur dessa områden förhåller sig till varandra och om de är i balans med varandra. Utifrån det upptäcker vi och sätter mål kring de områden vi kan vilja utveckla.

Wivi-Anne Nyberg, en av grundarna av HelhetsAkademin, delar med sig av sina och HelhetsAkademin sätt att se hur vi kan förebygga och främja vår hälsa för ett högre välmående och med bättre hälsa.

Kvällens hålltider

17:30-18:30
Mingel med något lätt att äta och dricka.

18:30-19:30 
Föreläsning

Lena Busck och Maria Yngvesson, förhandlare på SRAT kommer också att finnas på plats för eventuella frågor.

Ta gärna med dig en audionomkollega som inte är medlem. Glöm inte att skriva det i anmälan.

Anmälan

Senast den 1 november till Shiva Lindahl, shiva.lindahl@skane.se
Ange eventuella matallergier.

Välkommen!