En del av SRAT

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt godkänd. I exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien finns inte audionomyrket alls, utan det är läkare eller tekniker som sköter hörselvården/hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar.

I USA, Australien och Nya Zeeland har man fyra eller femåriga magisterutbildningar vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till.

Kontakta motsvarande Universitets- och högskolerådet eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta för mer information.