En del av SRAT

Framtidsutsikter

Arbetsmarknadsläget idag karaktäriseras av stor brist både för nyexaminerade och erfarna audionomer. Efterfrågan har ökat bland annat genom en snabb ökning av antalet privata aktörer på arbetsmarknaden på grund av politiska beslut om införande av vårdval. Det utbildas även för få audionomer för att väga upp den ökade efterfrågan.

På fem års sikt kommer efterfrågan på hörselvård fortsätta att öka. De främsta anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen och att den tekniska och medicinska utvecklingen gör att fler människor rehabiliteras. Sannolikt kommer antalet privata aktörer att fortsätta öka, till följd av politiska beslut. I regioner där man inför vårdval ökar efterfrågan på audionomer, och även närliggande regioner berörs av detta. Det kommer därför i fortsättningen vara en stor brist på audionomer.