En del av SRAT

Framtidsutsikter

Arbetsmarknadsläget idag karaktäriseras av stor brist både för nyexaminerade och erfarna audionomer. Efterfrågan har ökat bland annat genom en snabb ökning av antalet privata aktörer på arbetsmarknaden på grund av politiska beslut om införande av vårdval. Det utbildas även för få audionomer för att väga upp den ökade efterfrågan.

Vår bedömning är att arbetsmarknadsläget inte kommer att förändras under de kommande fem åren. Konkurrensen om jobben kommer troligen att vara liten även år 2028, och efterfrågan på hörselvård kommer att fortsätta öka. De främsta anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen. Den tekniska och medicinska utvecklingen gör också att fler människor rehabiliteras. Ett ökat intresse för att forska påverkar antalet audionomer i den kliniska verksamheten. Antalet privata aktörer kommer troligen att öka, till följd av politiska beslut. I regioner där vårdval införs ökar efterfrågan på audionomer och även närliggande regioner påverkas av detta. Det kan dock vara lite svårare att få jobb på utbildningsorterna.

Texten kommer från SACO:s framtidsutsiktsrapport 2023