En del av SRAT

Audionombarometern

Audionombarometern är en webbenkät som skickats ut tre gånger sedan 2010. Det är ett samarbete mellan Framtidsgruppen i Svenska Audionomföreningen, SVAF och Audionomerna i SRAT.

Nedan finns artiklar om resultatet från Audionombarometern 2012, som publicerats i Audionomtidningen.