En del av SRAT

2022-01-15

Save the date - Temadagen 2022

Välkommen till den digitala Temadagen 2022!

Styrelsen bjuder härmed in Audionomernas medlemmar till årets temadag som kommer hållas digitalt via Teams. Ämnet för årets temadag kommer att vara kvalitetssäkring.
Dagen kommer att kretsa kring en av de viktigaste aspekterna i audionomens yrkesroll, hur du som yrkesverksam kan arbeta med och kring kvalitetssäkring, samt vilka fördelar som finns i att regelbundet utföra kvalitetssäkrande mätningar och uppföljningar. Föreläsningar kommer att hållas om bland annat utvärderande enkäter samt IF-mätning (REM).

Datum: onsdagen den 3 mars 2022
Kostnadsfritt för alla medlemmar!

Vi vill också påminna om att nominera en kollega till Audionompriset som kommer tillkännagivas på vårt årsmöte i anslutning till vår digitala temadag. Medlemmar kan nominera kandidater till priset och styrelsen utser därefter en vinnare. Priset ska delas ut till den person, grupp eller organisation som under verksamhetsåret arbetat för att främja audionomernas intressen och att det arbetet lett till framgång för hela audionomgruppen eller på en enskild arbetsplats.

Skicka in din nominering med namn på den man vill föreslå, motivering och eget namn samt kontaktuppgifter.
Nominering för 2022 års pris ska vara inkommen senast den 20 februari 2022 till: styrelsen@audionomerna.nu

Senaste nyheter

25 april 2023, 09:37

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023 ser välbehövlig förstärkning från olika håll och kanter i landet. Vi välkomnar in ...

06 februari 2023, 19:14

Temadagen 2023

Välkommen till den digitala Temadagen 2023!

15 januari 2022, 07:04

Save the date - Temadagen 2022

Välkommen till den digitala Temadagen 2022!