En del av SRAT

2020-04-30

Nyhetsbrev April 2020

I Corona-tider kommer även nyhetsbrev fram…

Vi har haft vår Temadag 2020 samt årsmöte! 

Temadagen var väldigt uppskattad av deltagarna. Den var givande med intressanta föreläsningar och diskussioner om audionomyrkets framtid vad gäller digitalisering och e-hälsa. 

Miljana Malmberg förläste om digitala verktyg inom hörselrehabilitering och för HRF föreläste Monica Lövström. Från GN Resound kom Ulrica Fransson och Monica Ahlberg och presenterade projekt kring justeringar via molnet. 

Stort tack till våra föreläsare! 

Ingen nominering till Audionompriset mottogs i år. Således delades det inte ut något pris. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar till möjligheten att uppmärksamma en kollega genom att skicka en nominering med en bra motivation till styrelsen@audionomerna.nu för nästa års Audionompris. 

Årsmötet innebär ju också ett skifte i styrelsen. Därför riktas ett särskilt tack till avgående medlemmar, ordförande Jonas Fogels och Sofie Lood som varit ledamot. Vi tackar också de styrelsemedlemmar som går på föräldraledighet: Ellen Govers och Alev Pektas. Hoppas vi ses i arbetet igen! 

Den nya styrelsen består av: 

Stefan Lundå, Ordförande 

Cecilia Laurell, Vice Ordförande/Ekonomiansvarig 

Mathias Karlsson, Sekreterare 

Robert Blomfjord, Ledamot 

Tack till Shiva Lindahl för ordförandeskapet på vårt årsmöte. 

Sedan det senaste nyhetsbrevet skickades ut så har Stefan deltagit i ett nätverksmöte med Socialstyrelsen angående hjälpmedel och välfärdsteknik och ansvarsfördelning för hjälpmedel mellan kommuner och regioner. Frågor på agendan från Socialstyrelsen var bland annat att Socialstyrelsen har fått två nya regeringsuppdrag, ett om statistik på hjälpmedelsområdet och ett att kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän avseende hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning. Audionomerna lyfte vid detta möte utvecklingen i USA med ”Over-the-counter” OTC hörapparater, något som inte finns i Sverige ännu. Audionomerna vill värna kvalitet och rätt att få en förskriven produkt av legitimerad personal. Vi får hjälpas åt att bevaka utvecklingen. 

Robert leder projektet FramtidsAudionomerna Sverige (FAS) som ska bli ett nationellt nätverk för alla audionomstudenter och studentsektion till SRAT Audionomerna. Studenterna är framtidens audionomer och för att studietiden ska bli så givande som möjligt syftar FAS bland annat till att bli en gemensam röst för audionomstudenterna, upprätta samarbete mellan de olika lärosätena samt att på sikt bidra till synliggörandet av utbildningen och professionen och på så sätt styrka hela audionomprofessionen. FAS kommer att styras av studenter, för studenter. Ni är framtiden! 

Framöver ligger planerande för nästkommande års arbete samt Temadagen 2021. 

Glöm inte att läsa på SRATs webb om aktuell information i dessa tider. 

Ta hand om er i dessa märkliga tider vi nu lever i och tvätta händerna! 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
 

Senaste nyheter

03 september 2023, 11:09

Nyhetsbrev september 2023

Hej! Hösten är i antågande, skogen skiftar i gult och rött och det är dags att återgå till vardag...

25 april 2023, 09:37

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023 ser välbehövlig förstärkning från olika håll och kanter i landet. Vi välkomnar in ...

06 februari 2023, 19:14

Temadagen 2023

Välkommen till den digitala Temadagen 2023!