2017-06-28

Rapport från senaste styrelsemötet

Sammanfattning från styrelsemöte den 29 maj.

Styrelsen besluter att kommande årsmöte ej kommer att äga rum i samband med Temahörsel i Örebro utan kommer att ske i samband med Audionomernas egen dag. 

Det diskuterades även att en representant från varje aktiv lokalförening kommer att bjudas ner till årsmötet och Audionomernas egen dag. Vi diskuterade även temat för Audionomernas dag men inget beslut togs.

Styrelsen beslutade att hålla sitt internat i slutet på augusti och i samband med det även bjuda in Hörselskadades Riksförbund, HRF.

Vi kom även fram till att ordna en träff med audionomutbildningarna i september och föra en diskussion om VFU-platser, deras syn på audionomens roll,professionen som helhet, och arbetsmarknad.

Besök på utbildningsorternas termin 2 kommer att fortsätta och vi beslutar att besöken bör vara avklarade innan mars månad. Träff med termin 5 kommer även fortsättningsvis att skötas av våra förhandlare på SRAT.

I  löneenkäten som skicks ut årligen, har vi lagt till några frågor om audionomernas arbetsmarknad. De svar som kom in kommer att analyseras och behandlas under styrelsens internat. Vi måste även få fler audionomer att svara på löneenkäten nästa år. Vi behöver fundera på hur vi bättre når ut till våra medlemmar.

Efter årsmötet består styrelsen av:

Johanna Hopstadius Ordförande.
Jonas Fogels Vice Ordförande.
Stefan Lundå Ekonomiansvarig.
Sofie Lood Sekreterare.

Nästa styrelsemöte blir i augusti.

Senaste nyheter

Temadagen 2019

2019-03-11 15:52

Den 4 mars gick temadagen 2019 av stapeln i Stockholm. Temat var "Audionomer utanför boxen".

Ny styrelse i Audionomerna

2019-03-05 10:05

Vid Audionomernas årsmöte den 4 mars 2019 valdes ny styrelse.

Kämpar för bättre hörselvård i Georgien

2018-05-16 09:37

Under Hörselskadades förenings senaste resa till Georgien undersökte man drygt 1 300 skolelever,...