En del av SRAT

2016-02-10

Rapport från styrelsemöte 9 nov

Arbetet med planeringen av Temadagen den 23 februari 2016 går vidare. Temat för dagen är Legitimation för audionomer- 10 år och styrelsen fastställer programmets innehåll där både arbetet som ledde fram till legitimationens ska belysas och dess betydelse idag kommer att tas upp. Under eftermiddagen lyfts aktuella frågor inom hörselvården, utbildningsfrågor liksom patientlagen och dokumentationsansvaret. Liksom tidigare år håller vi till i ABFs lokaler på Sveavägen i Stockholm. Styrelsen beslutar sig för att priset för deltagare blir 1000 kr för yrkesverksamma och 100 kr för studerande. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Styrelsen diskuterar även hur man under året på olika sätt kan uppmärksamma att audionomprofessionens legitimation fyller 10 år 2016. Ett förslag som vann styrelsens gillande var att inrätta den 3 mars som Audionomdagen. Förslaget kommer att utredas och styrelsen kommer att återuppta frågan vid februarisammanträdet 

Vidare planera styrelsen att Reza Zarenoe och delar av audionomstyrelsen ska kontakta HRF för ett möte. Tanken är att efter kontakt även med företrädare för ett antal företag inom hörselbranschen starta en dialog om gemensamma intressefrågor med syfte att stärka förtroendet för audionomens professionella roll.

Verksamheten för 2016 diskuteras liksom audionomstyrelsens äskanden ska som behandlas av SRATs styrelse på decembersammanträdet. Styrelsens arbete utifrån verksamhetsplan och budget kommer under 2016 att bli tydligare. 

Diskussioner inför Löneöversynen i landstingen 2016. SRAT trycker på vikten av att medlemmar är delaktiga i de lokala förhandlingsdelegationer som byggs upp ute i regioner och landsting. Därför är det viktigt att initiera lokala föreningar så att det finns en dialog mellan förbundet och medlemmarna.

Lokalförening Skåne har i en skrivelse vänt sig till förbundet. Man vill diskutera som man uppfattar, det bristande stödet till föreningen från styrelsens sida.  Styrelsen diskuterar skrivelsen och beslutar att Reza Zarenoe, Shiva Lindahl och SRAT-representant Lena Busck kommer att kontakta föreningen för att få möjlighet att besöka föreningen i början av december.

I oktober träffades företrädare för Audionomstyrelsen och SvAF. På mötet behandlades möjliga samverkans- och samarbetsområden, bl a diskuterades att starta referensgrupper för att uppmuntra och kartlägga audionomers grad av vidareutbildning samt om det finns möjligheter för att skapa skyddade arbetsuppgifter för professionen och inte bara skyddad yrkestitel. Man återkommer till frågan efter att utrett förutsättningar och arbetsformer.

Senaste nyheter

03 september 2023, 11:09

Nyhetsbrev september 2023

Hej! Hösten är i antågande, skogen skiftar i gult och rött och det är dags att återgå till vardag...

25 april 2023, 09:37

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023 ser välbehövlig förstärkning från olika håll och kanter i landet. Vi välkomnar in ...

06 februari 2023, 19:14

Temadagen 2023

Välkommen till den digitala Temadagen 2023!