Nyheter

Temadagen 2019

2019-03-11 15:52

Den 4 mars gick temadagen 2019 av stapeln i Stockholm. Temat var "Audionomer utanför boxen".

Ny styrelse i Audionomerna

2019-03-05 10:05

Vid Audionomernas årsmöte den 4 mars 2019 valdes ny styrelse.

Kämpar för bättre hörselvård i Georgien

2018-05-16 09:37

Under Hörselskadades förenings senaste resa till Georgien undersökte man drygt 1 300 skolelever,...

Ny styrelse i Audionomerna

2018-05-15 11:17

Vid årsmöte den 14 maj valdes en ny styrelse för Audionomerna.

Audionompriset 2017

2017-09-25 10:04

2017 års audionompris går till Birgitta Johansson, Hörselvården i Värmland.

Rapport från senaste styrelsemötet

2017-06-28 08:16

Sammanfattning från styrelsemöte den 29 maj.

Dolda arbetsuppgifter behöver komma upp i ljuset

2017-06-01 15:38

På flygplan ombeds föräldrar att först trä på sig syrgasmasken för att sedan sätta masken på...

Eva fick årets Hedersgaffel som främsta audionom

2016-06-01 10:35

I 14 år har Eva Jonsson, medlem i SRAT-Audionomerna, arbetat som audionom på Växjö lasarett, nume...

Audionompriset 2016

2016-05-13 10:52

Audionompriset 2016 tilldelas Annika Wahlström som tidigare arbetade på Hörsel- och balanssektion...

Ny Audionomförening i Västmanland

2016-03-31 20:32

Den 16 mars på Västerås Sjukhus höll SRAT-audionomernas medlemmar i Västmanland ett uppstartsmöte...

Styrelsemötet 22 februari

2016-03-21 20:58

Sammanfattning

Rapport från styrelsemöte 9 nov

2016-02-10 20:55

Arbetet med planeringen av Temadagen den 23 februari 2016 går vidare. Temat för dagen är...

HRFs reklamkampanj

2015-10-20 11:06

Styrelsen för SRAT-Audionomerna har under senaste veckan fått kännedom om att Hörselskadades...

Rapport från styrelseinternat

2015-10-05 20:32

31 augusti - 1 september 2015. Sammanfattning av styrelsen arbete.

Kategorier: Audionomerna Styrelserapport

Rapport från möte med audionomutbildningarna

2015-06-30 09:35

Urval från möte mellan audionomutbildningarna och SRAT-audionomerna i Stockholm den 11 juni 2015.

Kategorier: Audionomerna Styrelserapport

Rapport från styrelsen 21 maj 2015

2015-06-30 09:33

Urval från styrelsemötet i Stockholm den 21 maj 2015.

Kategorier: Audionomerna Styrelserapport

Audionompriset 2015

2015-03-31 16:16

Audionompriset 2015 delades ut till Reza Zarenoe under Audionomernas årsmöte i Malmö den 25 mars.

Audionomerna/SRAT på plats på Tema Hörsel

2015-03-26 10:40

Audionomerna/SRAT var på plats som utställare på Tema Hörsel 2015 i Malmö för att prata fackliga...

Audionomerna i Socialstyrelsens referensgrupp inom hjälpmedelsområdet

2015-03-05 10:52

Audionomerna/SRAT är representerade i Socialstyrelsens referensgrupp inom de uppdrag Socialstyrel...

Rapport från temadagen 2014

2015-03-05 10:50

Den 11 november anordnade SRAT Audionomerna en Temadag i ABF-huset i Stockholm med rubriken...