Min sida

Här finns dina uppgifter från SRATs medlemsregister. Du kan ändra arbetsgivare, kontaktuppgifter, avgiftskategori och betalsätt. Om du får problem någonstans, strunta inte i att göra ändring. Skicka e-post med uppgiften i stället så ordnar vi det!

Du ser också dina kontakter, i Audionomerna och din lokala avdelning.

Här ser du också vilket kollektivavtal du omfattas av hos den arbetsgivare du har registrerad i vårt register. Saknas uppgift om kollektivavtal är du välkommen att kontakta SRATs kansli.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se