En del av SRAT

Lönestatistik

Du har två möjligheter att söka lönestatistik hos oss. Dels genom vår egen statistik för vissa medlemsgrupper, dels genom Saco Lönesök, landets bästa lönestatistik. Statistiken ger en vägledning när man ska diskutera lön vid nyanställning samt en anvisning för redan anställda om långsiktig utveckling. Kom ihåg att statistiken endast anger vad andra har i lön, inte vad du bör begära. Löner är inte alltid jämförbara beroende på vilka andra förmåner som ingår i anställningen. Kontakta gärna SRATs förhandlare för individuell lönerådgivning.

Saco LöneSök

Har du rätt lön?

Ta del av relevant lönestatisk inför lönesamtalet

Saco LöneSök är ett verktyg för dig som vill jämföra din lön med andra akademikers. Här kan du ta fram lönestatistik efter dina önskemål. Statistiken grundar sig på över 300.000 medlemmar och är Sveriges största databas för akademikerlöner.

Saco LöneSök är öppet för alla medlemmar i SRAT och är resultatet av ett samarbete mellan 20 Sacoförbund.

Du kan läsa mer om om statistiska begrepp och om hur du använder lönestatistiken här.

SRATs lönestatistik

SRAT skickar varje år ut löneenkäter till en del av SRATs medlemsgrupper. Logga in så finns nedan lönestatistikblad för respektive förening med sammanfattningar och analyser av det senaste resultatet.

Tabellerna i lönestatistikbladen är endast ett utdrag av lönestatistiken och du hittar samma siffror och ännu mycket mer om du går in i Saco LöneSök.

Var kommer statistiken ifrån?

Statistikuppgifterna i Saco Lönesök baseras på Sacoförbundens löneenkäter och den så kallade partsgemensamma statistiken (kommun/region och stat).

Ungefärliga uppdateringstidpunkter:

  • Januari-februari: Löneenkäter
  • Mars/april: Kommun/region
  • Juni och december: Staten