Lönestatistik

Du har två möjligheter att söka lönestatistik hos oss. Dels genom vår egen statistik för vissa medlemsgrupper, dels genom Saco Lönesök, marknadens bästa lönestatistik. Statistiken ger en vägledning när man skall diskutera lön vid nyanställning samt en anvisning för redan anställda om långsiktig utveckling. Kom ihåg att statistiken endast anger vad andra har i lön, inte vad du bör begära. Löner är inte alltid jämförbara beroende på vilka andra förmåner som ingår i anställningen. Kontakta gärna SRATs förhandlare för lönerådgivning.

Saco LöneSök
Har du rätt lön?

Saco LöneSök är ett verktyg för dig som vill jämföra din lön med andra audionomer. Här kan du ta fram lönestatistik efter dina önskemål. Statistiken grundar sig på över 300.000 medlemmar och är Sveriges största databas för akademikerlöner. Saco LöneSök är öppet för alla medlemmar i SRAT och är resultatet av ett samarbete mellan 20 Sacoförbund.

Vi har tagit fram en folder om statistiska begrepp och om hur du använder lönestatistiken.

SRATs lönestatistik

SRAT skickar varje år ut löneenkäter till medlemmar i Audionomerna. Tabellerna i lönestatistikbladen är endast ett utdrag av lönestatistiken och du hittar samma siffror och ännu mycket mer om du går in i Saco LöneSök. Endast för medlemmar. Logga in så dyker statistikbladen upp nedan.