En del av SRAT

Din lön

Din insats i arbetet som audionom ska avspeglas i din lön. Lönenivån påverkas av vilken ansvarsnivå, svårighetsgrad och vilka befogenheter som ligger i befattningen. Den påverkas också av din arbetsprestation, färdighet och skicklighet.

I kollektivavtalen för audionomer är huvudspåret att man som anställd har ett enskilt lönesamtal med den lönesättande chefen. Lönen ska vara individuell och differentierad och den bygger på att det är individuella kriterier som styr lönesättningen. Lönen är en ersättning för utfört arbete, men den ska också uppmuntra till goda prestationer. Det ska löna sig att prestera väl, att utbilda sig, att få utökat ökat ansvar och fler befogenheter.

Audionomerna/SRATs arbete för en god löneutveckling sker på flera nivåer; genom opinionsbildning, med att förhandla fram löneavtal, i förhandlingar och dialog om löneavtalens principer och genom individuellt rådgivningsstöd. 

För att veta mer om löneläget och om processen i att sätta lön för respektive kollektivavtal kan du använda statistikverktyget Saco Lönesök, läsa i kollektivavtalet och i SRATs broschyr DIN LÖN.

Är du väl informerad och förberedd inför lönesättningen i en ny anställning eller inför ditt kommande lönesamtal på din arbetsplats ökar du möjligheterna att kunna påverka en god lönenivå och löneutveckling. Du kan även kontakta oss för rådgivning.

Medlem - logga in

Du måste vara inloggad för att få tillgång till all information. Logga in högst upp på sidan!

Webbplatsen innehåller mer information och rådgivning för medlemmar och förtroendevalda.

Din lön

I broschyren DIN LÖN kan du läsa om lönesamtalet och vad du ska tänka på när det gäller din lön.