En del av SRAT

Lön

Att följa löneutvecklingen är något vi jobbar hårt med. Löneenkäten som skickas ut varje år är en viktig del i färdigställandet av lönestatistiken för att kunna följa audionomyrkets löneutveckling. Se mer under fliken Lönestatistik.

Det är mycket glädjande att vi lyckats förbättra reallönerna så mycket för audionomerna under åren som gått. Vårt arbete fortsätter dock för att förbättra både lönenivån och utvecklingsmöjligheterna ytterligare.

Vi är långtifrån nöjda och jobbar vidare!
Kom ihåg att svara på årets löneenkät!