Lön

År 2000 var medellönen för en audionom 16.500 kr/månad och skillnaden mellan dem med lägsta respektive högsta lönen (lönespridningen) mindre än 10 procent. Idag är medellönen 27.600 kr/månad och lönespridningen är 30 procent. Det innebär att månadslönen för en audionom har stigit med 67 procent på 13 år samtidigt som inflationen bara varit drygt 20 procent.

Det är mycket glädjande att vi lyckats förbättra reallönerna så mycket för audionomerna under våra 13 år tillsammans. Vårt arbete fortsätter dock för att förbättra både lönenivån och utvecklingsmöjligheterna ytterligare.

Vi är långtifrån nöjda och jobbar vidare!