Kollektivavtal

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal.

Du som jobbar inom landstinget omfattas av det avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Arbetar du inom statlig sektor omfattas du avtalet som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket.

På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade audionomer på de företag som omfattas.

Ansvarig förhandlare

Sverker Jutvik
08-442 44 75
sverker.jutvik@srat.se