En del av SRAT

Forskning

Det är mycket viktigt för ett yrkesområde där det krävs akademisk utbildning att ett tillräckligt antal intresserar sig för forskning och utveckling.

Det är viktigt för kvaliteten i utbildningen att man får tillräcklig många kvalificerade lärare ur den egna kåren. Det är också mycket angeläget för utvecklingen av yrket att audionomer i tillräcklig utsträckning bedriver forskning inom sitt yrkesområde.

Den utveckling vi sett under de år Audionomerna funnits är mycket glädjande men ännu fler disputerade audionomer behövs till forskning och utbildning. Vi anser också att hörselvården bättre än idag ska ta tillvara den kompetens som finns hos de audionomer som disputerat för att utveckla verksamheten.