En del av SRAT

Styrelsen

Kontakta styrelsen på e-post styrelsen@audionomerna.nu

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Cecilia Laurell Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
cecilia.laurell@hotmail.se

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Alev Pektas Sjöstrand Ledamot
Karolinska universitetssjukhuset Solna
alevpektas@gmail.com
Malin Reinelöv Ledamot
Region Skåne Habilitering och hjälpmedel
Malin.reinelov@skane.se
Rebecka Rådsäter Vice ordförande
Region Jämtland Härjedalen
enbecka@hotmail.com
Pia Svanstedt Ledamot
VG region Audionommottagning Göteborg
pia.svanstedt@vgregion.se