En del av SRAT

Audionomerna tycker

Som ett led i att arbeta för att stärka audionomens yrkesroll och ta tydlig ställning för alla audionomer i Sverige börjar nu styrelsen för Audionomerna med debattartiklar kring ämnen som vi anser vara viktiga att uppmärksamma på audionomernas arbetsplats. Syftet är att väcka idéer och tankar och förhoppningsvis fungera som inspiration till fackligt arbete och yrkesmässig utveckling.