En del av SRAT

Vad gör styrelsen

Styrelsen för Audionomerna träffas cirka fem gånger årligen. Mellan dessa möten diskuteras aktuella frågor via e-post och telefon.

Audionomernas handlingsprogram är riktlinjer för styrelsens arbete.

Här är några exempel på frågor som styrelsen arbetar/arbetat med:

  • Bevakar utvecklingen inom yrket
  • Kontinuerlig kontakt med utbildningarna
  • Fackliga kurser
  • Temadagen
  • Audionompriset
  • Framtidsgruppen
  • Löner och allmänna anställningsvillkor
  • Remisser
  • Legitimation