En del av SRAT

Temadag - fortbildning

En viktig del av Audionomernas verksamhet är att stimulera till fortbildning och därmed bidra till utvecklingen av yrket.

De temadagar som arrangerats i stort sett varje år sedan föreningen bildades är ett led i det arbetet. Vi har försökt att ta upp sådana frågor som känts mest aktuella vid varje tidpunkt.