En del av SRAT

Temadag 2023 - Pedagogikens roll i audiologi

En viktig del i yrket som audionom är konsten att lära ut hur hörsel och flertalet hjälpmedel fungerar. Vi vill därför belysa detta viktiga ämne genom att planera temadagen 2023 runt det.

De temadagar som arrangerats i stort sett varje år sedan föreningen bildades är ett sätt att uppmuntra och stötta yrkeskåren. Vi har försökt att ta upp sådana frågor som känts mest aktuella vid varje tidpunkt.

Anmälan till årets temadag:

https://www.srat.se/Kalender/2023/audionomernas-temadag-2023---tema-pedagogik/

     Nedan följer en lista över historiska temadagar

 • 2022 - Kvalitetssäkring 
 • 2021 - Fortbildning. Den första temadagen som hålls helt digitalt.
 • 2020 - Digitalisering och e-hälsa
 • 2019 - Audionomerna utanför boxen
 • 2018 - Audionomens roll - nu och i framtiden
 • 2017 - God arbetsmiljö ger arbetsglädje
 • 2016 - Audionomlegitimationen fyller 10 år
 • 2014 - Hörselhälsa
 • 2009 - Vart är audionomyrket på väg?
 • 2008 - Hörselvård i förändring
 • 2007 - Kommunikation - Kärnan i hörselrehabiliteringen
 • 2006 - Kvalitetssäkring för hörapparatutprovning (inför legitimationen)
 • 2005 - Audionomer som forskar och doktorerar
 • 2004 - Grav hörselskadad - Vuxendöv - CI
 • 2003 - De anhörigas roll i rehabiliteringen - Resurs eller belastning
 • 2002 - Emotionella dimensioner
 • 2001 - Framtiden - Audionomen som rehabiliterare