En del av SRAT

Audionomerna

Audionomerna, som är en yrkesförening i SRAT, bildades i april 2000 i samband med TemaHörsel i Karlstad. En viktig orsak till intresset för att få en facklig tillhörighet inom Saco var givetvis att utbildningen till audionom hade gjorts om till en treårig akademisk utbildning. Den första gruppen med den nya utbildningen gick ut under 1997.

Audionomernas yrkesroll hade stegvis utvecklats från assistent till läkarna till en självständig yrkesroll. Yrkesbenämningen ändrades i linje med denna utveckling från hörselvårdsassistent till audionom under början av nittiotalet.

Under de första åren efter att SRAT började arbeta med audionomgruppen var dock titeln audionom relativt okänd bland allmänheten och även inom övriga delar av vården. Det fanns också ett antal medarbetare inom vården som fortfarande såg gruppen som hörselvårdsassistenter. Utvecklingen gick dock i huvudsak ganska snabbt mot att audionomerna sågs som en självständig yrkesgrupp med eget patientansvar.

Legitimationen

Ett av huvudmålen för oss var redan från början att arbeta för att audionomerna skulle bli en legitimerad yrkesgrupp. Vi använde oss av vårt nätverk inom förbundet för att övertyga riksdagsmän och tjänstemän i departement och myndigheter om att audionomerna borde få yrkeslegitimation. Vi samarbetade sedan med den legitimationsutredning som tillsattes genom att förse utredaren med underlag och argument som talade för vår sak. Det var ett viktigt steg framåt när beslutet kom om att audionomerna skulle få sin yrkeslegitimation från och med april 2006.

Medlemsantalet ökar

När föreningen bildades hade vi bara några tiotal medlemmar. Sedan dess har väldigt många audionomer fått förtroende för vår fackliga verksamhet och per den 31 december 2020  har vi 1014 medlemmar i föreningen.