En del av SRAT

Audionompriset 2019

Audionompriset 2019 har tilldelats Ann-Marie Andela, Västra Götalandsregionen.

Motivering

"Med sin gedigna kunskap inom audiologi har Ann-Marie Andela varit till stor tillgång för patienter, kollegor och studenter. Hon har under många år varit fackligt engagerad både på lokal såväl som central nivå där hon drivit frågor om audionomens yrkesroll och löneutveckling, samtidigt som hon utgjort ett fackligt stöd för enskilda medlemmar.

Ann-Marie har under sin långa karriär som audionom arbetat med ljudkänslighet, tinnitus, diagnostik, hörselrehabilitering, fördjupad hörselrehabilitering samt anpassning av hörseltekniska arbetshjälpmedel.

2019 års Audionompris tilldelas Ann-Marie Andela för hennes omfattande fackliga och professionella arbete för audionomerna."