En del av SRAT

Audionompriset 2016

Vid Audionomernas årsmöte i Arvika den 12 maj delades 2016 års audionompris ut till Annika Wahlström, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Motiveringen lyder:
"Annika har under hela sitt yrkesverksamma liv som audionom
arbetat nytänkande och framåtskridande. Som chef har hon byggt upp en arbetsplats där samtliga medarbetare känner sig trygga och välkomna, i ett klimat där ”Våga Fråga!” står i fokus. Här vågar vi fråga oavsett om man är gammal eller ung, nyutbildad eller erfaren, vilket gör att vi lär av varandra varje dag. Under Annikas ledning har audionomens roll växt i samtliga led och blivit en självklar del i olika team på Akademiska sjukhuset i Uppsala."