En del av SRAT

Audionompriset 2015

Vid Audionomernas årsmöte i Malmö den 25 mars delades Audionompriset 2015 ut till Reza Zarenoe, Linköping.


Reza Zarenoe har precis tagit emot Audionompriset 2015.

Motivering:
Reza Zarenoe är en mycket engagerad leg audionom som varit ledamot i Audionomerna och SRATs förbundsstyrelse, arbetat med sin doktorsavhandling och nu är aktiv som landstingspolitiker. Han var också mycket aktiv i arbetet som ledde till att audionomerna fick legitimation 2006.