En del av SRAT

Audionompriset 2014

Vid Audionomernas årsmöte i Stockholm den 2 april 2014 delades Audionompriset 2014 ut till Hörcentralen i Uppsala.

Motivering:

Arbetet på Hörcentralen i Uppsala med att införa fördjupad rehabilitering i samband med det fria vårdvalet har inneburit ett stort förändringsarbete. Audionomerna har fått hämta in ny information och kunskap samt förändra sitt sätt att arbeta med patienterna.

Hjälpsamhet och generositet har varit en röd tråd genom hela förändringsarbetet, både inom audionomgruppen som gentemot andra yrkeskategorier. Processen började i november 2011 och utveckling sker fortfarande.

De som har varit i kontakt med Hörcentralen tidigare, känner inte riktigt igen sig vid besök. Nu finns en större arbetsglädje och många glada skratt. Alla har blivit stärkta av att arbeta tillsammans och yrkeskunskapen har ökat.