En del av SRAT

Audionompriset 2012

Tilldelades Framtidsgruppen.

Audionomernas vice ordförande Reza Zarenoe (t.h.) delar ut priset till Framtidsgruppen som här representeras av (fr.v.) Satu Turunen-Taheri och Margareta Widman Notsten.

Motivering

De sju audionomer som ingår i Framtidsgruppen; Jonas Brännström, Sara Båsjö, Josefina Larsson, Sofie Lood, Stefan Lundå, Margareta Notsten och Satu Turunen-Taheri, gör ett mycket viktigt arbete för audionomkåren. De skapade Audionombarometern som hittills har skickats ut 2010 och 2011. Enkätsvaren har resulterat i artiklar i Audionomtidningen och Auris.

De beskriver själva sitt uppdrag så här:  ”Framtidsgruppen har avsikt att, både kortsiktigt och långsiktigt, fortsätta driva frågor som gynnar vår yrkeskår. Att vilja skapa en möjlighet för audionomkåren att få en mer samlad och därmed också starkare röst utåt”.

Detta är ett otroligt viktigt arbetsområde i denna tid då det sker så mycket förändringar i audionombranschen. Dessa sju audionomer som arbetar aktivt med frågor kring vår profession bör uppmärksammas för det arbete de redan gjort, och uppmuntras för kommande projekt genom att få Audionompriset 2012. Det är de värda!