En del av SRAT

Audionompriset 2011

Tilldelades Jeannette Hägerström, Stockholm.

Audionomernas ordförande Ann-Marie Andela (t.v.) delar ut priset  till Jeannette Hägerström.

Motivering

Jeannette Hägerström handleder engelsktalande audionomstudenter. Handledning av utländsk student är en utmaning och en utveckling av audionomens handledarskap och bör framhållas. Med god planering, förberedelser och fullt ansvar visar Jeannette att det går att handleda på engelska och att hantera skillnader och tillvägagångssätt i testmetoder. Hon har även översatt arbetsbeskrivningar och testmetoder till engelska.

Jeannette handleder med stort pedagogiskt lugn och är alltid glad och vänlig och har förmågan att sprida glädje runt sig. Hon arbetar metodiskt och planerar noggrant och är ansvarsfull i sin handledning.

Det arbete som Jeanette har utfört med glädje, tålamod, svett och kanske någon liten tår har lagt grunden och öppnat upp för möjligheten att handleda utländska studenter.


Jeanette arbetar vid Enheten för Diagnostik, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska universitetssjukhuset.