En del av SRAT

Audionompriset 2010

Tilldelades Pia Uhlin, Göteborg.

Audionomernas ordförande Ann-Marie Andela (t.v.) delar ut priset till Pia Uhlin.

Motivering

Pia Uhlin har som audionom varit verksam i både små och stora verksamheter – från det lilla Bäckefors, där man är ensam audionom och gör allt, till det stora sjukhuset Sahlgrenska som är Europas största hörselvårdsverksamhet och då som enhetschef. Pias kännemärke har varit hennes stora engagemang för att synliggöra och utveckla audionomernas kompetens. Hon har alltid med stor pondus och ödmjukhet fått andra att lyssna på den kunskap och erfarenhet hon förmedlat och på så sätt bidragit till att stärka audionomens roll inom audiologi och hörselvård.

Pia är idag verksam inom Arbetsförmedlingen.