En del av SRAT

Audionompriset 2009

Tilldelades Ingrid Lennart, Lund.

      

Motivering

Ingrid Lennart, Leg. audionom och universitetsadjunkt vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet har av styrelsen för Audionomerna i SRAT tilldelats årets Audionompris.  

Ingrid arbetar inom utbildningen i Lund men har även medverkat vid utbildningarna i Göteborg och Stockholm. Ingrid har arbetat hårt för att vår grundutbildning ska akademiseras – och det innebar ett enormt arbete när utbildningen i Lund efter några år som treårig utbildning skulle förändras till fyraårig universitetsutbildning för 10 år sedan.  

Under 80-talet arbetade Ingrid i SAME-gruppen; en arbetsgrupp som jobbade för att utveckla en metodbok för mätningar. Hon har varit aktiv i flera arbetsgrupper som medfört utveckling av audionomens arbete och som lett till en bättre svensk hörselvård.   Det som utmärker Ingrid är hennes målmedvetenhet och hennes kamp för kvalité och utveckling. Hon brinner för kvalitetsutveckling både i audionomens arbete med patienten/brukaren/kunden – och i audionomyrkets yrkesmässiga/kompetensmässiga utveckling. 

Ingrid är en sann och god förebild för audionomerna i Sverige.