En del av SRAT

Audionompriset 2008

Tilldelades Värmlandsaudionomerna.

Maj-Britt Jaup och Britt-Marie Skogström

Motivering

Värmlandsaudionomerna är den första lokalföreningen inom Audionomerna. Den startades av aktiva och framåtsträvande audionomer. Lokalföreningen har fått en framträdande position i ledningsgrupperna inom Landstinget i Värmland.