En del av SRAT

Audionompriset 2007

Tilldelades Ann-Sofi Selberg, Uppsala.

Motivering:

Ann-Sofi är kunnig i sitt yrke och är en god samordnare. En av många av hennes förmågor är att lyssna på andra och lösa konflikter.

Personalen på Hörcentralen i Uppsala upplever henne som ett stort stöd i yrkesutövningen och inom verksamheten. Även i arbete med andra professionella grupper såsom audiologiska avdelningen Akademiska sjukhuset samt i förhållande till andra enheter inom vård och rehabiliteringssektorn.

Ann-Sofi har bidragit till att stärka audionomrollen på hörcentralen. När hon inte har inbokade besök sitter hon alltid med öppen dörr och ställer alltid upp när hjälp behövs för att kunna gå vidare i arbetet.