En del av SRAT

Audionompriset

Vid föreningens årsmöte 2006 instiftades på förslag av styrelsen ett Audionompris. Prissumman är 5 000 kronor och priset delades ut första gången 2007.

Medlemmar kan nominera kandidater till priset och styrelsen utser därefter en vinnare. Priset ska delas ut till den person, grupp eller organisation som under verksamhetsåret arbetat för att främja audionomernas intressen och att det arbetet lett till framgång för hela audionomgruppen eller på en enskild arbetsplats.

De medlemmar som har någon kandidat till priset uppmanas därför att skicka in en anmälan med namn på den man vill föreslå, motivering och eget namn och kontaktuppgifter.

Nominering för 2022 års pris ska vara inkommen senast den 24 februari 2022 till styrelsen@audionomerna.nu