En del av SRAT

Yrkesverksam

Audionomerna/SRAT – en investering i arbetslivet

Audionomerna/SRAT är ett yrkes- och fackförbund med flera ansikten. På övergripande nivå verkar SRAT bestående av ett kansli som sköter den fackliga kärnverksamheten, därutöver är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar där de yrkesrelaterade frågorna drivs. Audionomerna är en av medlemsföreningarna. Audionomerna arbetar i huvudsak med att stärka den egna professionen genom opinionsbildning/påverkansarbete. Det som skiljer SRAT från många andra fackförbund är just denna unika uppbyggnad.

Som medlem i Audionomerna/SRAT kan du alltid vända dig till oss för att få svar på de frågor som dyker upp under din yrkeskarriär. Det kan gälla frågor om lön, semester, anställningsvillkor, arbetsmiljö, tolkning av lag och avtal, kompetensutveckling, specifika yrkesfrågor etc. Stöter du på problem på din arbetsplats får du stöd och förhandlingshjälp från lokala förtroendemän eller från förbundets förhandlare.

Audionomerna/SRAT är en del av Saco.

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se