En del av SRAT

Student

Vi kan ditt blivande yrke, vi driver dina frågor.

Audionomerna/SRAT är en yrkesförening och ett fackförbund med flera ansikten. På övergripande nivå verkar SRAT bestående av ett kansli som sköter den fackliga kärnverksamheten, därutöver är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar där de yrkesrelaterade frågorna drivs. Audionomerna är en av medlemsföreningarna. Audionomerna arbetar i huvudsak med att stärka den egna professionen genom opinionsbildning/påverkansarbete. Det som skiljer SRAT från många andra fackförbund är just denna unika uppbyggnad.

Audionomerna/SRAT är en del av Saco.

Gratis under hela studietiden

Förutom att Audionomerna/SRAT har en unik samlad kompetens från fackliga och yrkeskunniga medarbetare erbjuds du som studerar också en mängd förmåner. Du får svar på frågor som kan dyka upp under din studetid på frågor om arbetsrätt, lönestatistik, anställningsavtal och andra frågor som rör exempelvis sommarjobb, praktik, yrkesfrågor eller ditt kommande arbetsliv i övrigt. Vi erbjuder även CV-granskning och hjälp inför första anställningsintervjun samt råd och stöd att hitta nya, potentiella karriärvägar.

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se