Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-24

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya tjänstepensionsavtal sedan 1 januari 2023, AKAP-KR. Men för en del är det aktuellt att ta ställning till om du vill tillhöra det nya avtalet eller fortsätta att tillhöra det gamla avtalet (KAP-KL). Är detta aktuellt för dig ska du ha fått information från din arbetsgivare om det val du ska göra.

Det gäller för dig som är:

  • född 1958 – 1985 och
  • hade en fast lön på över 44 375 kronor den 31 december 2022 eller
  • hade ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension före den 31 december 2022

Stämmer punkterna in på dig ska du få information av din arbetsgivare om det val du ska göra. Valmöjligheten är öppen mellan den 1 april till den 31 maj. Hör av dig till din arbetsgivare om du stämmer in på punkterna ovanför, men ändå inte fått information om valet som ska göras.

Bra att känna till:

  • Är du född före 1957 eller tidigare kommer du fortsatt omfattas av det gamla avtalet KAP-KL.
  • Anställs du i kommun och region efter årsskiftet 2022/2023 omfattas du av AKAP-KR. Gäller även om du tidigare arbetat i kommun eller region.
  • KAP-KL och AKAP-KR är två likvärdiga pensionsavtal men bygger på två olika principer för hur du tjänar in din tjänstepension.

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...