Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-28

Svårt läge i förhandlingarna om spårtrafikavtalet

Förhandlingarna mellan SRAT, Sveriges Ingenjörer, Seko, ST och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen har präglats av stora utmaningar och svåra oenigheter. I torsdags kväll kunde vi parter inte ens enas om att sätta ut nya förhandlingstillfällen.

SRAT står till förfogande för fortsatta förhandlingar för den händelse att de samlade förhandlingarna återupptas.

Om inget inträffar löper det aktuella avtalet ut den 30 april 2023 men fortsätter att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det betyder att de villkor som finns och som gäller för dig som medlem gällande övertidsersättningar, OB-ersättning med mera fortsätter att gälla precis som tidigare. 

Vi kommer att komma ut med mer information löpande om situationen.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...