Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-28

Svårt läge i förhandlingarna om spårtrafikavtalet

Förhandlingarna mellan SRAT, Sveriges Ingenjörer, Seko, ST och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen har präglats av stora utmaningar och svåra oenigheter. I torsdags kväll kunde vi parter inte ens enas om att sätta ut nya förhandlingstillfällen.

SRAT står till förfogande för fortsatta förhandlingar för den händelse att de samlade förhandlingarna återupptas.

Om inget inträffar löper det aktuella avtalet ut den 30 april 2023 men fortsätter att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det betyder att de villkor som finns och som gäller för dig som medlem gällande övertidsersättningar, OB-ersättning med mera fortsätter att gälla precis som tidigare. 

Vi kommer att komma ut med mer information löpande om situationen.

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...