Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-19

SRAT har lämnat avtalskrav för kommunikationsföretag

Nu börjar vi förhandla avtalet ”Bransch kommunikation” som gäller för dig som arbetar på kommunikationsföretag som till exempel PostNord Sverige AB, PostNord Group AB, Bring och Swedavia. Den 19 april presenterade vi våra avtalskrav för arbetsgivarparten Almega Tjänsteföretagen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Akavia.

SRAT vill prioritera förbättrade möjligheter till balans i arbetslivet och ha löneökningar i nivå med industrins märke. Vi tycker att det är viktigt med förbättrade möjligheter till återhämtning och ett hållbart arbetsliv.

—    En attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda moderna arbetsvillkor och se till att medarbetare har möjlighet till återhämtning mellan varven, säger Fredrik Damm, förhandlare på SRAT.

Ett av våra avtalskrav är att arbetsplatser som har fler än fem anställda ska arbeta fram lokala tillgänglighetspolicies. Dessa policies ska bland annat reglera hur tillgängliga medarbetare ska vara på mejl och telefon utanför ordinarie kontorstider. Vi vill också att det ska vara möjligt att semesterväxla och få ut restidsersättning i ledig tid.

Om du har frågor om avtalet eller avtalskraven så hör av dig till kansli@srat.se

SRAT:s (Akademikerförbundens) avtalskrav i korthet:

  • Löneökningar i nivå med industrins märke
  • Inför möjligheten att växla semesterlönetillägget till fler semesterdagar
  • Inför möjligheten att ta ut restidsersättning i ledig tid i stället för i pengar
  • Arbetsgivare ska avsätta medel utöver de pengar som finns för anställdas löneökningar för att åtgärda osakliga löneskillnader
  • Upprätta lokala tillgänglighetspolicies på arbetsplatser med fler än fem anställda för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning
  • Tillägg vid föräldraledighet utökas från två månader till sexmånader efter ett års anställning

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...