Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-12

Sekos varslade strejk inom spårtrafiken uppskjuten – här är vi

Sekos eventuella konfliktåtgärder inom spårtrafiken är uppskjutna till måndag den 15 maj. Det betyder att parternas arbete för att komma överens om ett nytt avtal inom spårtrafiken fortsätter.

SRAT står i nära kontakt med medlarna och övriga fackförbund där man tillsammans arbetar för att hitta en lösning.

Sekos beslut om att skjuta upp en eventuell start för strejk från torsdagen den 11 maj till måndag den 15 maj kl. 15.00 togs på inrådan av medlarna, skriver Seko på sin webbplats.

Om ingen uppgörelse nås med motparten Almega innan är stegen följande:

Steg 1: 15/5 klockan 15.00

Steg 2: 19/5 klockan 15.00

Steg 3 den 22/5 klockan 15.00

Läs mer

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...