Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-21

Rekordhög återbäring till våra medlemmar

Folksam är kundägda och överskottet från verksamheten går tillbaka till kunderna på olika sätt. Det tydligaste exemplet på vad kundägt innebär är återbäringen som den här gången slår alla rekord. I år får kunderna dela på en miljard kronor och inom SRAT får medlemmarna dela på ca 1 miljon kronor i återbäring.

Återbäringen fördelas mellan dem som tecknat en eller flera av förbundets medlemsförsäkringar.

Har du utöver medlemsförsäkringarna tecknat andra försäkringar, till exempel för bil och djur, kan du få mer i återbäring.

Det är smart att äga sitt försäkringsbolag. Kundägt är bäst!

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...