Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-14

Tilläggsöverenskommelse om dygnsvila

AkademikerAlliansen har träffat en tilläggsöverenskommelse med SKR och Sobona gällande dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelsen innebär att vissa verksamheter får dispens från de nya reglerna som träder i kraft den 1 november 2023.

I november 2022 kom parterna överens om skärpta regler för dygnsvila för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag. Reglerna är i enlighet med EU-direktivet och innebär att arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.

En tilläggsöverenskommelse har träffats mellan parterna vilket innebär att vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete i kombination med jour får dispens från reglerna. Det innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar, den får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

De nya reglerna om dygnsvila träder i kraft den 1 oktober 2023.

Källa: saco.se

Läs mer

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...