Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-03

Facklig framgång: Höjd OB-ersättning i Västmanland

I region Västmanland har SRAT:s lokala företrädare förhandlat fram höjd ob-ersättning.

Barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i regionen får en extra ersättning på 40 procent av utbetalt ob från den 1 maj 2023. Ett viktigt syfte är att göra det mer attraktivt att jobba i dessa professioner. Regionen vill också minska beroendet av inhyrd personal.

— Fler regioner borde följa efter Region Västmanland och hitta lokala avtalade lösningar för att höja attraktiviteten för att ta anställning i regionen, säger SRAT:s biträdande förhandlingschef Mattias Torell. Att förstärka ob-ersättningen är en klok väg. De fackliga företrädarna har lyft fram att det måste bli mer attraktivt att jobba utanför kontorstid – och en smart arbetsgivare lyssnar ju på det. Med goda villkor blir det lättare att få fler barnmorskor att vilja jobba natt.

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...