Akademiker i samhällsbärande professioner

Frågor och svar kring Spårtrafikavtalet 2023

Här hittar du mer om vad som gäller i den nya Spårtrafiksavtalet.

När och för vem gäller kollektivavtalet för spårtrafiken?

Kollektivavtalet ”Bransch spårtrafik” gäller dig som arbetar inom spårtrafiken i privat sektor. Avtalet är ett så kallat medarbetaravtal. Det innebär att det gäller alla medarbetare på arbetsplatsen oavsett om du arbetar i produktion eller som tjänsteman. De stora företag som omfattas av avtalet är till exempel SJ, Green Cargo, MTR och Euromaint.

Det nya avtalet träder i kraft 1 mars 2024. Det beror på att arbetsgivaren måste få tid att införa de nya förändringarna, framförallt kring arbetstid och scheman.

Vad är den största nyheten kring schemaändringar?

Du ska få veta vilken arbetstid du ska ha senast 14 dagar i förväg. Dina arbetspass ska innehålla en starttid och en sluttid. Det betyder att det så kallade ”blankdagarna” eller ”0-dagarna” försvinner.

Om arbetsgivaren vill ändra i ditt schema måste hen ha dialog med dig. Det räcker inte att skicka ett sms utan det behöver vara möjlighet till tvåvägskommunikation, som i ett samtal.

Vad händer om jag inte blir överens med arbetsgivaren om schemat?

Om du inte blir överens med din arbetsgivare om en schemaändring på kort varsel (alltså mindre än 14 dagar i förväg) kan arbetsgivaren ändå:

  • flytta din arbetstid max en timme åt något håll under de tre sista dagarna innan ditt arbetspass
  • flytta din arbetstid max två timmar dag 4 - 8 dagar innan ditt arbetspass
  • flytta din arbetstid max fyra timmar dag 9 - 14 innan ditt arbetspass.

Det är en begränsning som inte funnits i kollektivavtalet tidigare. Om arbetsgivaren ändå behöver göra större ändringar kommer det att kosta mycket mer än tidigare. Tanken med de nya reglerna är att du som arbetar på schema ska få större möjligheter att planera ditt liv.

Det ska kosta arbetsgivaren att inte ha god framförhållning eller tillräcklig bemanning. Idag är det alldeles för lätt att bara ändra i scheman i sista minuten utan att ens meddela den anställde.

Vad händer om arbetsgivarna bryter mot reglerna om scheman?

Varje minut som överskrider överenskommelsen ska föras in i en arbetstidsbank. Saldot i arbetstidsbanken har du rätt att ta ut i ledig tid. Undantaget är att det inte får innebära ”påtaglig störning” för arbetsgivaren. ”Påtaglig störning” bör tolkas som händelser utöver det vanliga.

Hur mycket tid får samlas i min arbetstidsbank?

Det finns ett maxtak i arbetstidsbanken på 80 timmar. Om du har nått upp till taket måste arbetsgivaren bevilja dig ledighet. Du, men inte din arbetsgivare, kan växla ledigheten till pengar. Men det gäller alltså bara om du vill det.

Kan min arbetsgivare schemalägga mig under planerad ledighet?

Din arbetsgivare kommer inte att kunna ändra din arbetstid så att den inskränker på en schemalagd ledighetsperiod, till exempel fridagar.

Vilka löneökningar innehåller avtalet?

Vi har avtalat om löneökningar och avsättningar till flexpension i linje med det så kallade industrimärket. Avtalet är tvåårigt. Under 2023 avsätts 4,1 procent till individuella löner och under 2024 avsätts 3,3 procent. Av löneutrymmet ska under andra året ska 0,2 procent reserveras till flexpension.

Lönen ska sättas individuellt och differentierat. Det innebär att procentuella löneökningar inte ska fördelas till olika grupper eller yrken. Du ska lönesättas efter din kompetens och vad du bidragit med i verksamheten och löneökningen ska vara individuell. 

Vad ska fack och arbetsgivare arbeta vidare med?

I avtalet blev vi överens med arbetsgivarparten om att arbeta vidare med två viktiga frågor i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska utreda och hantera frågor som gäller arbetstidsförkortning och ensamarbete.

En viktig facklig fråga är att försöka förbättra möjligheterna till återhämtning för anställda i spårtrafiken. Arbetsgruppen om arbetstidsförkortning ska arbeta fram till den 1 april 2024 och innan dess ska någon typ av arbetstidsförkortning vara på plats.

När det gäller ensamarbete ska en arbetsgrupp jobba vidare med hur olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras. Fack och arbetsgivare ska också uppvakta både politiker och myndigheter för att lyfta problemen om ensamarbete.

Läs mer