Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-03-09

Avtalskrav: Bättre arbetsmiljö och villkor för legitimerade optiker!

Vi har lämnat våra avtalskrav när det gäller optiker anställda i privat sektor. Vi vill se ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent och flera förändringar för att höja statusen för legitimerade optiker.

—  Vi ställer krav på mer attraktiva arbetsvillkor för optiker, säger Christel Bridal, förhandlare på SRAT. Det behövs tydliga förbättringar när det gäller arbetsmiljön, som ofta är pressad i optikbranschen. Vi tycker också att det behövs en löneutfyllnad för föräldrar som vabbar. Arbetslivet måste funka bra också för småbarnsföräldrar.

En viktig fråga är också optikkedjornas så kallade ”kliniska assistenter”. När snabbutbildade säljare ska göra synundersökningar riskerar det att sänka kvalitén och ge mer administration.

— Legitimerade optiker ska godkänna synundersökningar som någon med lägre kvalifikationer har gjort – det riskerar att bli svåra gränsdragningar, säger Christel Bridal. Vi vill ha en dialog med arbetsgivarna och reda ut vad som gäller.

SRAT:s avtalskrav för optikbranschen 2023 i korthet:

  • Ettårigt avtal med lönekrav på 4,4 procent (i nivå med industrimärket)
  • Anställda som avtalat bort rätten till övertidsersättning ska få fem semesterdagar som kompensation
  • Anställda ska kvalificeras för rätten till föräldralön från första anställningsdagen
  • Löneutfyllnad vid Vård av barn (VAB) upp till 90 procent av lönen
  • Inför möjligheten att semesterväxla
  • Ta bort otidsenliga och diskriminerande skrivningar när det gäller sjukdom och rätten till sjuklön

Övriga förslag:

SRAT vill jobba kontinuerligt tillsammans med Svensk Handel för att förbättra arbetsmiljön i optikbranschen i en partsgemensam arbetsgrupp. Vi vill också ha en dialog om ansvar, befogenheter och gränsdragning när legitimerade optiker ska godkänna icke-legitimerade kollegor synundersökningar.

Senaste nyheter

27 november 2023, 13:20

Viktigt stöd för fritt fackligt arbete i Belarus

Union to Union har inlett ett tre år långt biståndsprojekt där man stöttar delar av den belarusis...

17 november 2023, 12:44

SRAT kommer att utreda medlemmars situation på Nordic Wellness

Anställda på gymkedjan Nordic Wellness har berättat om mycket svåra arbetsförhållanden. SRAT ser...

06 november 2023, 17:03

Nytt flygteknikeravtal klart

Fack och arbetsgivare i kollektivavtalet Flygtekniker med typcertifikat har idag kommit överens o...