Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-03-09

Avtalskrav: Bättre arbetsmiljö och villkor för legitimerade optiker!

Vi har lämnat våra avtalskrav när det gäller optiker anställda i privat sektor. Vi vill se ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent och flera förändringar för att höja statusen för legitimerade optiker.

—  Vi ställer krav på mer attraktiva arbetsvillkor för optiker, säger Christel Bridal, förhandlare på SRAT. Det behövs tydliga förbättringar när det gäller arbetsmiljön, som ofta är pressad i optikbranschen. Vi tycker också att det behövs en löneutfyllnad för föräldrar som vabbar. Arbetslivet måste funka bra också för småbarnsföräldrar.

En viktig fråga är också optikkedjornas så kallade ”kliniska assistenter”. När snabbutbildade säljare ska göra synundersökningar riskerar det att sänka kvalitén och ge mer administration.

— Legitimerade optiker ska godkänna synundersökningar som någon med lägre kvalifikationer har gjort – det riskerar att bli svåra gränsdragningar, säger Christel Bridal. Vi vill ha en dialog med arbetsgivarna och reda ut vad som gäller.

SRAT:s avtalskrav för optikbranschen 2023 i korthet:

  • Ettårigt avtal med lönekrav på 4,4 procent (i nivå med industrimärket)
  • Anställda som avtalat bort rätten till övertidsersättning ska få fem semesterdagar som kompensation
  • Anställda ska kvalificeras för rätten till föräldralön från första anställningsdagen
  • Löneutfyllnad vid Vård av barn (VAB) upp till 90 procent av lönen
  • Inför möjligheten att semesterväxla
  • Ta bort otidsenliga och diskriminerande skrivningar när det gäller sjukdom och rätten till sjuklön

Övriga förslag:

SRAT vill jobba kontinuerligt tillsammans med Svensk Handel för att förbättra arbetsmiljön i optikbranschen i en partsgemensam arbetsgrupp. Vi vill också ha en dialog om ansvar, befogenheter och gränsdragning när legitimerade optiker ska godkänna icke-legitimerade kollegor synundersökningar.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...