Akademiker i samhällsbärande professioner

2022-02-09

Viktiga förändringar i sjukförsäkringen

Vid årsskiftet infördes förändringar i sjukförsäkringen. Bland annat höjdes taket i sjukpenningen och garantinivån för sjukersättning. Den 1 februari 2022 tillkom ytterligare förändringar som bland annat innebär större flexibilitet för deltidssjukskrivna samt att det blivit enklare för äldre och behovsanställda att få sjukpenning.

Förändringar from 1 januari 2022

 • Höjt tak i sjukförsäkringen.
  Taket höjs för sjuk-, smittbärar-, närstående- och rehabiliteringspenning och nytt maxbelopp är nu 1 027 kronor per dag.
 • Fortsatt sjukpenning vid försenad vård eller rehabilitering.
  Den som behövt vänta på exempelvis operation eller behandling som blivit försenad på grund av covid-19 kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden.

Förändringar från den 1 februari 2022

 • Införande av bedömningsgrunden särskilda skäl.
  Den som har varit sjukskriven i 365 dagar ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. Men om det finns särskilda skäl kan individen istället få sin arbetsförmåga prövad mot sitt vanliga jobb.
 • Större flexibilitet för deltidssjukskrivna.
  Det blir nu möjligt för den som är sjukskriven att förlägga sin arbetstid mer flexibelt, det vill säga man behöver inte förlägga sin arbetstid jämnt fördelad över veckans dagar.
 • Behovsanställdas arbetsförmåga bedöms mot ordinarie arbete de första 90 dagarna.
 • Sjukskrivna i åldern 62 – 65 år ska få sin arbetsförmåga prövad mot jobb hos sin arbetsgivare även efter dag 180.

Mer information om detta finns på www.forsakringskassan.se

 

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa