Akademiker i samhällsbärande professioner

2022-02-08

Tjänstepensionen förbättras för dig som arbetar i kommun och region

I december 2021 tecknade parterna ett nytt tjänstepensionsavtal för sektorn, AKAP KR. Tecknandet av AKAP KR är en viktig måluppfyllelse för SRAT och våra medlemmar som arbetar på sektorn. Resultatet är att en tydlig gemensam facklig röst kan förändra, därför är det viktigt att vara medlem i SRAT.

I maj 2019 lämnade AkademikerAlliansen (där SRAT ingår) yrkanden där vi ville att anställda skulle känna sig trygga med sin tjänstepension samt att en förbättrad premie för tjänstepensionen var nödvändig. Kommun- och regionsektorn var den sektor där avgiftsbestämda tjänstepensioner inte hade förbättrats och därför inte kunnat konkurrera med utvecklingen inom andra sektorer. Tjänstepensionen var inte konkurrenskraftig och gjorde sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet var och fortfarande är mycket stort för lång tid framåt.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2023 och innebär främst avgiftsbestämd pension med premiehöjning för de för de allra flesta.

  • På lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp höjs premien från 4,5 procent till 6 procent.
  • På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp höjs premien från 30 procent  till 31,5 procent.

Anställda som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd tjänstepension enligt det gamla avtalet KAP KL kommer kunna kvarstå i den lösningen men erbjudas att byta till AKAP KR.

Pensioner är en prioriterad fråga för våra medlemmar och en viktig framtidsfråga för många av våra medlemmar. Tjänstepensionen är ett betydande komplement till den allmänna pensionen och det egna sparandet i en samtid och framtid där den genomsnittliga levnadslängden ökar och därmed påverkar den allmänna pensionen negativt.

Det är viktigt att du ser över din pensionsbild i tid då pension är en livslångt sparande och intjänande. Aktiverar du ditt konto på www.minpension.se får du en bra bild över hur det ser ut för just dig.

Eventurella frågor kan ställas till biträdande förhandlingschef Mattias Torell, mattias.torell@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa