Akademiker i samhällsbärande professioner

2022-11-17

En fjärdedel har orimligt hög arbetsbelastning

Vår medlemsenkät visar att en fjärdedel av alla anställda har en orimlig arbetsbelastning, framförallt på grund av underbemanning. Endast en tredjedel har kunnat ta paus varje dag det senaste halvåret. Nu måste Arbetsmiljöverket backa från förslagen som riskerar att försvaga skyddsombudens roll på arbetsplatsen.

Rapporten ”Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig”  visar många alarmerande resultat. Nästan fyrtio procent saknar ork för andra aktiviteter efter arbetsdagens slut. Runt en fjärdedel hinner inte utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Hälften av alla svaranden har svårt att få stöd av chef med prioriteringar vid arbetstoppar. Nu måste arbetsgivare arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. 

—    Jag blir omskakad när medlemmar beskriver att de ligger som en zombie i soffan efter varje arbetsdag. säger Magnus Nordström, förbundsordförande. Det är oroande att jobbet går ut över de anställdas fritid. Arbetsbelastningen är alldeles för tuff  -  i både  privat och offentlig sektor.

Vi är kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag att införa en helt ny struktur för föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket har missat syftet med regelförenklingar och i stället riskerar skyddsombud att få en mer otydlig roll.

—    Att Arbetsmiljöverket nu kan komma att försvaga skyddsombudens verktyg är mycket olycksbådande, säger Magnus Nordström. Myndigheten måste ta till sig kritiken från oss i fackföreningsrörelsen.

Läs rapporten Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig" - SRAT:s undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö 2022

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa