Akademiker i samhällsbärande professioner

2022 2022-06-29

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet för statligt anställda

Nu har även parterna inom den statliga sektorn tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2022 och nivåerna samt längden för de kollektivavtalade omställningsstödet är detsamma som för övriga arbetsmarknaden.

SRAT:s förhandlingschef Mats Eriksson kommenterar överenskommelsen:

- Det är väldigt positivt att även staten i linje med privat- och kommunal sektor har tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet för statligt anställd. Min bild är att det har blivit en bra balans mellan förändringarna i anställningsvillkoren och förbättrade förutsättningar för omställning och kompetensutveckling. Med det statliga omställningsstudiestödet och de kollektivavtalade studiestöden har förutsättningarna för ett längre och ett hållbart arbetsliv ökat för både anställda och de som är i behov av omställning. Det är också positivt att fler som har tidsbegränsade anställningar kommer åt bättre omställning via Avtal om omställning eller genom det grundläggande omställnings- och kompetensskyddet. 

Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen följande:

Ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Nytt grundläggande stöd införs. Detta gäller för personer med 12 månaders anställning på arbetsmarknaden som blir uppsagda av en statlig arbetsgivare. Stödet innefattar rådgivning, vägledning och förstärkt stöd om uppsägning sker till följd av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning som löper ut.

Omställningsstödet syftar till att underlätta att få ett nytt arbete.

Kompetensstödet införs för att bibehålla och utveckla anställningsbarheten. Detta kommer vara tillgängligt både under en befintlig anställning och om denna upphör.

Kollektivavtalade studiestöd

Den som arbetat åtta år på arbetsmarknaden kommer att kunna ansöka om offentligt studiestöd. Detta gäller om du haft samma statliga arbetsgivare det senaste året. Vid beviljande av offentligt studiestöd kommer du också kunna ansöka om kortvarigt och/eller kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen.

Undantag vid turordning begränsas

Parterna har kommit överens om att det så kallade tre-undantaget i LAS enbart ska tillämpas hos statliga arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare. Denna typ av undantag får enbart ske två gånger per år istället för fyra gånger per år i LAS.

Visstidsanställning

Reglerna för visstidsanställning har setts över och resulterat i två olika varianter utöver den särskilda visstidsanställningen i LAS på 12 månader. Den ena på maximalt 2 år gäller för samtliga anställningar inom staten men bara under särskilda omständigheter. Den andra omfattar särskilt jurister vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Denna överenskommelse mellan parterna innebär att möjligheten att visstidsanställa enligt anställningsförordningen 9 § punkt 2 inte längre kommer att tillämpas. Det innebär en tydligare och mer förutsägbar visstidsanställningsform.

Du kan läsa mer om överenskommelsen i sin helhet på Saco-S webb.

- Det känns bra och viktigt att som företrädare för över 20 000 akademiker i samhällsbärande professioner konstatera att även den statliga sektorn tagit sitt ansvar i vad som måste beskrivas som den största reformen på svensk arbetsmarknad under många decennier, säger Magnus Nordström, förbundsordförande, SRAT.

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa