Akademiker i samhällsbärande professioner

2022-12-09

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är barnmorska, gäller från och med nu skärpta regler för dygnsvila. Du har numera rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.

Undantag från den regeln får bara göras om det finns skäl för det. Reglerna syftar till att säkerställa vila och återhämtning och därigenom värna din arbetsmiljö. Om du som arbetstagare fått din dygnsvila inskränkt har du rätt till så kallad ”kompenserad vila”. De nya reglerna slår fast i vilken omfattning du ska få kompensation.

Bakgrunden till de nya reglerna är att EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med det europeiska arbetstidsdirektivet. Nu är parterna (SKR och Sobona Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet) överens om skärpta regler i kollektivavtalet.

—    Att arbeta i dygnet-runt-verksamhet är slitsamt, säger Mattias Torell, biträdande förhandlingschef på SRAT. Att jobba dag och natt påverkar våra medlemmars hälsa, privatliv och arbetsmiljö. Nu har vi nya regler på plats som ger anställda stärkta rättigheter att få vila mellan arbetspassen.

De nya reglerna kommer ställa stora krav på verksamheterna. Arbetsgivare måste ställa om rutiner och schemaläggning, vilket ska vara färdigt senast den 1 oktober 2023.

—    Jag vill understryka att det är viktigt att fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivare nu för en kontinuerlig dialog i samverkan om de nya reglerna, säger Mattias Torell. I alla verksamheter där det råder brist på kompetens behöver stora förändringar göras när det gäller lön, villkor och  arbetsmiljö. Arbetsgivaren behöver göra insatser för att rekrytera och bibehålla arbetstagare.

De nya reglerna kommer att börja gälla den  1 oktober 2023. Parterna har kommit överens om att inrätta ett arbetstidsråd, som ska hjälpa lokala arbetsgivare och fack med råd och stöd kring de nya reglerna.

Om du har frågor om de nya reglerna är du välkommen att höra av dig till kansli@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa