Akademiker i samhällsbärande professioner

2022-01-28

Viktigt med både trygghet och flexibilitet

Mats Eriksson, förhandlingschMagnus Nordström, förbundsordförande och Mats Eriksson, förhandlingschef

Regeringen har presenterat ett omställningspaket för arbetsmarknaden och förslag till förändrad arbetsrätt. Regeringen föreslår ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska göra det enklare att för den som är mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig. Även egenföretagare kommer kunna ta del av stödet. Samtidigt föreslår regeringen att tre undantag ska få göras i Lagen om anställningsskydd, att ”saklig grund” byter namn till ”sakliga skäl” och att anställningsformen ”allmän visstid” byter namn till ”särskild visstid”. Förslagen ska träda i kraft den 30 juni 2022 om de godkänns i riksdagen under våren.

Det är positivt att akademiker nu får ökade möjligheter till stöd för studier och omställning. De tidiga politiska förslagen om försvagat anställningsskydd var obalanserade och innehöll alltför få förbättringar i form av ökade omställningsmöjligheter. Dagens utspel är ett positivt steg framåt.

— Det glädjer mig att ett stort antal akademiker nu också kommer att kunna få del av omställningsstudiestöd, säger Magnus Nordström, förbundsordförande. Det är viktigt att våra professioner får stärkta möjligheter till kompetensutveckling och i förlängningen ett hållbart arbetsliv. Regeringen verkar ha tagit intryck av vår tidigare kritik.

Omställningspaketet som regeringen presenterar är tänkt att väga upp förslagen till förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) som är kända sedan tidigare. Anställdas möjligheter att fördjupa sin kompetens ska öka när LAS försämras på en del punkter. Det är bra att fler av våra medlemmar nu kan få del av omställningspaketet. Men ännu kvarstår det frågor att lösa kring den statliga sektorn, som är bunden till särskild lagstiftning.

— Nu måste vi förhandla för att anställda inom staten ska få del av ett omställningspaket som liknar det som ligger på bordet, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Vi vill se ytterligare förstärkningar av det som politikerna nu föreslår. Alla på arbetsmarknaden behöver både trygghet och flexibilitet

Senaste nyheter

22 december 2022, 10:49

Industrins parter har presenterat sina avtalskrav

Den 21 december presenterade parterna inom industrin sina krav inför den kommande avtalsrörelsen....

09 december 2022, 10:01

Stärkta rättigheter till dygnsvila

För dig som arbetar i dygnet-runt-verksamheter i kommuner och regioner, till exempel om du är...

07 december 2022, 09:35

Viktig information om dataintrång

Angående tekniska problem hos Akademikernas a-kassa