Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-06-04

Stort uppsving för a-kassorna under pandemin

Visar ett diagram över medlemsökningen i a-kassor 2016-2020

Pandemin har fått många att rusa till a-kassan. För handläggarna på de olika a-kassorna har det varit ett år av tung arbetsbelastning.

Nästan 270 000 personer gick med i en a-kassa under förra året. Det är tio gånger så många som året innan. Akademikernas a-kassa, som många medlemmar i SRAT tillhör, fick över 40 000 nya medlemmar 2020.

Anledningen är pandemin. Dels förlorade många jobbet, eller blev oroliga för att göra det. Dels införde regeringen en rad åtgärder som gjorde det lättare att få rätt till a-kassa. 

För dem som arbetar på a-kassorna ledde tillströmningen till ett minst sagt hektiskt år. Kee Frost Kotti som är ordförande för SRAT:s medlemsförening på Akademikernas a-kassa säger att det visserligen är glädjande att så många nya upptäcker fördelen med att vara med i a-kassan. Men den plötsliga ökningen i medlemmar ledde också till att det blev hårt tryck för både medlemshandläggare och försäkringshandläggare. 

– Till det ska man lägga ett nytt medlemssystem som inte fungerade felfritt från början och ny lagstiftning, säger hon.

Under året har erfarna handläggare fått arbeta övertid för att hinna med ökningen av ärenden samtidigt som nyanställda har behövt introduktion. Nu, drygt ett år efter att anstormningen startade, börjar de kunna andas ut. De nyanställda har blivit varma i kläderna och flera snabbutbildade servicehandläggare har kunnat avlasta försäkringshandläggarna med enklare arbetsuppgifter.

 – Nu börjar läget stabilisera sig och vi hoppas på en kort period av återhämtning innan den väntade ökningen inför sommaren. Många har jobbat otroligt mycket övertid, konstaterar Kee Frost Kotti.

»Vi hoppas på en kort period av ­återhämtning ­
innan den ­väntade ökningen.”

  
Den a-kassa som nog har märkt av störst pandemieffekt är Alfa-kassan. Under året har medier rapporterat om rekordlånga handläggningstider, upp till ett halvår.

Alfa-kassan har flera funktioner. Dels kan alla som inte kvalificerar sig för någon av de andra a-kassorna gå med där. Men även de som inte är med i någon a-kassa, men behöver ett intyg på att de inte har rätt till arbetslöshetsersättning för att få försörjningsstöd, ska vända sig dit. Alfa-kassan var underbemannad redan före pandemin, något som slås fast i en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Så när pandemin slog till var kaoset ett faktum.

Frank Svensson har arbetat på Alfa-kassan i 21 år.

– Jag har upplevt en och annan kris. Men det här är nog den som varit mest påfrestande.

Precis som på Akademikernas a-kassa har Alfa-kassan behövt anställa ny personal under året. Men det tar lång tid innan en ny handläggare kan arbeta helt självständigt, berättar Frank Svensson.

– Belastningen blir ju extra hög för oss andra, eftersom någon måste göra det jobbet som den som utbildar gör i vanliga fall. Plus alla extra ärenden som kommit in. Så pressen på oss gamla handläggare blir ju dubbel. Vi är på väg åt rätt håll men många arbetar fortfarande övertid.

Kee Frost Kotti på Akademikernas a-kassa tycker att de sökande har haft tålamod med de något längre handläggningstiderna som varit under året. Men på Alfa-kassan har kundernas attityder snarare blivit ett arbetsmiljöproblem.

– Det jobbigaste har varit de sökande som tycker det är fritt fram att sätta skottpengar på oss. Vi är ju vanliga anställda och vi måste följa reglerna och ta ärenden i turordning. Jag har full förståelse för att alla som söker är i ett utsatt läge, men det innebär ändå inte att man kan behandla oss hur som helst. Många sökanden har varit väldigt otrevliga verbalt och vi har fått utstå mycket hot, säger Frank Svensson.

Både Frank Svensson och Kee Frost Kotti tycker att deras arbetsgivare har gjort sitt bästa för att ta hand om personalen under det här turbulenta året. Men de är också överens om att beredskapen för att en kris kan leda till toppar i arbetsbelastningen hos a-kassorna skulle kunna vara större.

– De senaste åren har vår organisation trimmats så mycket att det inte funnits något överflöd av handläggare. Men nu har man nog förstått att en viss överflödighet måste finnas, säger Frank Svensson. 

Kee Frost Kotti är medveten om att situationen var ny för alla och att det från början var svårt att veta hur länge krisen skulle vara.

– Men vi som personalförening hade kanske önskat att det fanns en mer långsiktig planering i verksamheten och inte så många korta visstidsanställningar eftersom det tar så lång tid att utbilda personal.

Relaterad info

Akademikernas a-kassa

För dig som har 180 högskolepoäng eller studerar med syfte att ta 150 högskolepoäng; utländska utbildningar med motsvarande poäng kvalificerar också för medlemskap. Även andra medlemmar med särskilda yrken som SRAT organiserar kan gå med. Både anställda och företagare kan bli medlemmar.

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan.

Fakta

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vidarbetslöshet oavsett om man är medlem i en a-kassa eller inte.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...